Catalan English Spanish

La Llei 13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya te per objecte garantir el dret subjectiu a l'ocupabilitat de les persones de les persones i, per a fer-ho posa a disposició de les persones i les empreses una cartera dels serveis oferts pel sistema d'ocupació de Catalunya.

Els serveis ocupacionals són el conjunt de serveis i de programes públics que integren les polítiques d'ocupació de Catalunya i, inclouen:

  • Orientació professional: integra els serveis i programes personalitzats d'informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona, li permeten de conèixer-ne les capacitats ,els interessos i el perfil ocupacional, i gestionar-ne l'itinerari de qualificació, en la recerca d'ocupació o en la posada en marxa d'iniciatives empresarials.
  • Gestió de la col.locació: servei de gestió de les ofertes de treball presentades per empreses, entitats i persones que ofereixen ocupació per a proveir-los de candidats inscrits com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • Qualificació professional: inclou tant els serveis i els programes de formació professional per a l'ocupació com els d'acreditació de competències. 
  • Foment de l'ocupació: serveis adreçats a facilitar l’accés al mercat laboral de col.lectius amb més risc d'exclusió laboral o social, persones discapacitades i mesures de forment de la igualtat dona-home.
  • Atenció a les empreses: gestió de la contractació laboral, formació a mida, informació sobre la contractació i prospecció empresarial.
  • Foment de l'emprenedoria i l'autoocupació: serveis i programes que s'adrecen a fomentar les iniciatives empresarials mitjançant l'economia social, el treball autònom o altres fórmules jurídiques. 
  • Mobilitat geogràfica: serveis adreçata promoure la mobilitat professional i formativa de les persones, millorar-ne les competències professionals i facilitar-los l'accés als mercats de treball.

 

També destaquem

  • 1
  • 2