Catalan English Spanish

Què és l'acreditació professional?

Són el conjunt d'actuacions d'avaluació, reconeixement i certificació de les competències professionals adquirides amb l'experiència laboral o per vies no formals de formació. 

A qui s’adreça?

A totes les persones que disposin d'experiència laboral però no tinguin la corresponent acreditació oficial.

Què s'acredita?

El procés d'acreditació professional permet acreditar les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que estan incloses en els Títols de Formació Professional i/o Certificats de Professionalitat.

La Unitat de Competència és la unitat mínima d'acreditació. 

Més informació

http://acreditat.gencat.cat/

També destaquem

  • 1
  • 2