Catalan English Spanish

Què és el certificat de professionalitat?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral ja que disposa dels coneixements i habilitats per a desenvolupar-la d’acord amb les exigències del mercat. Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal. Cada certificat de professionalitat es correspon a una qualificació dins del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Qui pot accedir a un certificat de professionalitat?

Totes les persones que el sol·licitin i acreditin que tenen els coneixements i capacitats corresponents .

Com s’obté?

Els certificats de professionalitat són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o bé pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o qualsevol altre administració laboral de les comunitats autònomes i tenen validesa a tot el territori nacional.

Per a què serveix?

Obtenir un certificat suposa millorar el currículum professional ja que, en ésser un document oficial, es valora en qualsevol procés de selecció que convoquin les Administracions Públiques i, a més, acredita professionalment davant l’empresa privada.

Consulta els cursos de formació disponibles amb certificat de professionalitat de la demarcació de Lleida a través del nostre LLISTAT.

També destaquem a formació

  • 1