Catalan English Spanish

Les persones han de poder accedir a l’ocupació i als serveis que s’ofereixen des de les entitats locals que treballen l’ocupació en condicions d’igualtat i no discriminació, per tal de contribuir a la cohesió social. Es per això que des de les serveis locals d’ocupació es creen programes i instruments que promouen la igualtat en l’accés a l’ocupació, la permanència en el lloc de treball i la promoció professional per aquells col·lectius que presentin especials dificultats d’inserció i/o necessitats de suport especialitzat.

Els col·lectius als quals es dirigeixen aquests programes són:

Localitza en el mapa de talent i ocupació els serveis que s’ofereixen des de les organitzacions a la demarcació de Lleida.

També destaquem

  • 1
  • 2