Catalan English Spanish

 

Que és la  mobilitat geogràfica?

Per mobilitat geogràfica entenem la necessitat de desplaçar-se per raons de treball.

Hi ha dos tipus de mobilitat:

  • Mobilitat interna: Treballar en un lloc diferent a on es resideix sol ser habitual, per tant facilitar els deplaçament als centres de treball es un factor essencial per a millorar l'accesibilitat al mercat de treball.
  • Mobilitat internacional: Treballar a l'estranger pot ser una opció alhora de trobar feina, però cal conèixer prèviament les condicions de treball i les oportunitats d'ocupació dels diferents països.

Quins són els serveis de mobilitat geogràfica?

S'inclouen els serveis i programes que fomenten directa o indirectament la mobilitat professional i formativa de les persones per millorar les seves competències professionals, facilitant l'accés al mercat de treball.

  • 1

També destaquem a mobilitat

  • 1