Catalan English Spanish

La sigla ACTIC correspon a la denominació "Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació".

L'ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. L'ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s'ha de fer en un centre col.laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en condicions adequades.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà i avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3 respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció de feina, la promoció professional, l'accés a eines d'aprenentatge virtual o l'obtenció d'un certificat professional.

Persones destinatàries

Tota la ciutadania interessada.

Nivells i certificats

  • Nivell 1- Certificat bàsic
  • Nivell 2- Certificat mitjà.
  • Nivell 3 - Certificat avançat. 

Entitats

Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí". Ajuntament de Lleida. 

Contacte

Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí. Ajuntament de Lleida.

C. Pare Palau, 5. 25005 Lleida.
Tel.: 973 24 20 00. 

Més informació

http://acticweb.gencat.cat/ca/

També destaquem

  • 1
  • 2