Catalan English Spanish

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. El programa garanteix als joves que no realitzen cap acció formativa ni educativa i estant sense feina que, abans de quatre mesos després de la inscripció rebran una oferta de treball, pràctiques o formació.

La Xarxa d'impulsors  la formen el personal tècnic ubicats en el territori que donen atenció presencial al col.lectiu a qui s'adreça el Programa de Garantia Juvenil. 

Persones destinatàries

Joves entre 16 i 29 anys, estar empadronats a qualsevol municipi de Catalunya i que compleixin els requisits següents:  

 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol.licitud
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol.licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol.licitud.

Accions

 • Serveis d'orientació
 • Serveis de formació
 • Serveis de mobilitat internacional
 • Serveis d'inserció laboral
 • Experiències professionals en empresa
 • Serveis d'emprenedoria

Entitats

 

Contacte

Més informació

http://garantiajuvenil.gencat.cat/

     

També destaquem

 • 1
 • 2