Catalan English Spanish

El programa de suport i desenvolupament local té per objecte la posada en marxa, en cooperació amb altres actors, de projectes que afavoreixin la dinamització social i econòmica del territori d'actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar l'activitat econòmica territorial generadora d'ocupació, mitjançant la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL).  

La Xarxa d'AODL la formen el conjunt de professionals ubicats en el territori que treballen en l'àmbit del desenvolupament local i l'ocupació.

Accions

Les accions dels AODL poden ser molt variades en funció de les caracterítiques i necessitats del territori en que intervenen. Es àmbits de treball que s'inclouen són:

  • Desenvolupament territorial; donar impuls a plans estratègics o d'acció local, projectes de màrqueting local.
  • Dinamització sectorial; projectes per a desenvolupar el turisme i/o el comerç i/o la indústria local.
  • Desenvolupament sostenible i recuperació del patrimoni
  • Desenvolupament social del territori; impulsar projectes de formació a mida de les necessitats del territori, crear dispositius d'inserció laboral,etc.
  • Dinamització empresarial; creació de centre i serveis a les empreses, acompanyament i suport als emprenedors locals.
  • Organització i cooperació pel desenvolupament;fomentar actuacions integrals de dinamització socioeconòmica, organitzar jornades d'intercanvi de coneixements.
  • Sistemes d'informació territorial; fer estudis sobre la realitat socioeconòmica del territori, crear sistemes d'informació per la recollida de dades.

Entitats

 

També destaquem

  • 1
  • 2