Catalan English Spanish

Conjunt d’actuacions de caràcter ocupacional que afavoreixen la inserció laboral de les persones residents als barris de la Mariola, Centre Històric i del Portal Magdalena – Noguerola.

Persones destinatàries

Persones inscrites a les Oficines de Treball (cal portar document d'inscripció a l'OTG i NIF/NIE) residents als barris objectes d'intervenció amb perfil laboral i motivació real per trobar feina (totes les accions del programa son voluntàries). 

Accions

  • FORMACIÓ: Informàtica, Català (lectoescriptura, Inicial 1, Bàsic 1, Manipulació d'aliments (10h), Aplicació de productes fitosanitaris (nivell bàsic), imatge personal en el món laboral (30h), Operacions bàsiques a la indústria alimentària (100h), comerç (30h), Manteniment domèstic bàsic (30h).
  • ACCIONS INDIVIDUALS: Tutories d'orientació i acompanyament a la inserció i la recerca de feina (informació d'ofertes, currículum...)
  • ACCIONS GRUPALS: Tallers per treballar les competències i altres aspectes que afavoreixin la recerca de feina.
  • PRÀCTIQUES EN EMPRESA (70h)

Dispostius actius

Mariola. Centre Cívic de Mariola. C. Artur Mor, 1. Tel. 973 700 656 

Mariola. Dispositiu per a JOVES. Calidoscopi. Av. Piu, XII, s/n. Tel. 973 590 725. 

Centre Històric. Oficina d'Habitatge de l'EMU. C. Cavallers, 14-20. Tel. 973 700 664

Centre Històric. Dispositiu adreçat a DONES. C. Cavallers, 14-20. Tel. 973 700 664

Portal Sta.Magdalena. Antigues Adoberies. Rambla Ferran, 9. Tel. 973 225 428 / 973 230 672

Entitats

Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí. Ajuntament de Lleida.

Contacte

Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí. Ajuntament de Lleida.

Formació i Qualificació Professional:
C. Pare Palau, 25005 Lleida

Tel.: 973 24 20 00. 

Més informació

Treball als barris

          

També destaquem

  • 1
  • 2